Thông tin sản phẩm Siro thảo dược Conan

Thông tin sản phẩm Siro thảo dược Conan

Bắt nguồn từ bí quyết, Bài thuốc bí truyền, kinh nghiệm trừ ho độc đáo, hiệu quả an toàn từ thuốc Nam. Đã được đúc kết, kiểm chứng bằng thực tiễn sử dụng từ rất lâu đời của Ông cha, Y học cổ truyền trong việc hỗ trợ, dự phòng: bổ phế, long đờm, làm ấm, làm sạch đường...