Gaphaco thiện nguyện cùng công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tại Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương

Gaphaco thiện nguyện cùng công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tại Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương

Gaphaco thiện nguyện cùng công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tại Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương Gaphaco thiện nguyện tại Viện huyết học truyền máu trung ương Công tác thiện nguyện là điều mà những người có tấm lòng thiện nguyện, mong muốn giúp đỡ cộng đồng, xã...