G - Gaphaco  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA GAPHACO

  • Tìm kiếm, nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các bài thuốc quý từ Y học cổ truyền Việt nam. Quy hoạch phát triển các cánh đồng, vùng nuôi trồng dược liệu sạch, xây dựng thương hiệu ngành Nông dược Việt Nam giá trị cao.
  • Sản xuất và ứng dụng các chế phẩm từ thảo dược, thuốc nam quý.
  • Trung tâm phân phối độc quyền các sản phẩm mang thuơng hiệu Gaphaco và hợp tác phân phối sản phẩm đối tác được công ty lựa chọn đáp ứng tiêu chí, chất lượng, tôn chỉ và định hướng của công ty.
  • Trung tâm nghiên cứu, kiểm nghiệm & phát triển sản phẩm Y Sinh Dược học.
  • Hệ thống bệnh viện sinh thái khép kín, chăm sóc sức khỏe toàn diện Nam dược trị liệu hiện đại – Vật lý trị liệu – Thực dưỡng – Tập luyện – Liệu pháp tâm lý.
  • Trường Đại học – Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

G - Gaphaco  LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA GAPHACO

Lộ trình phát triển Gaphaco