G - Gaphaco  GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – SÁNG TẠO – CHÍNH TRỰC

  1. Khách hàng là trọng tâm: Mọi hoạt động của Gaphaco đều hướng đến khách hàng, cộng đồng. Gaphaco cam kết đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Mọi nhân viên Gaphaco luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để thấu hiểu nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho khách hàng trong việc phòng và điều trị bệnh chủ động.
  2. Phát triển bền vững: Gaphaco cam kết tạo ra giá trị bền vững, đặt trọng tâm vào lợi ích dài hạn cho khách hàng, đối tác và người lao động.
  3. Sáng tạo: Sáng tạo sản phẩm và dịch vụ chất lượng hoàn hảo mang dấu ấn tri thức GAPHACO
  4. Chính trực: Gaphaco cam kết duy trì các chuẩn mực đạo đức, chất lượng cao nhất, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu.