Nguyên Thứ Trưởng Bộ Y Tế cùng Dự án triển khai chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Ông Nguyễn Bá Thuỷ – Nguyên Thứ trưởng Bộ y tế.
– Chủ tịch Hội kế hoạch hoá gia đình Việt Nam vui mừng với Dự án triển khai chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ông Nguyễn Thiện Trưởng – Nguyên Phó chủ nhiệm UB Dân số gia đình & trẻ em VN.
– Chủ tịch Trung tâm tư vấn & phát triển – sức khỏe cộng đồng VN đánh giá rất cao về chủ trương và lợi ích của máy Vật lý trị liệu Royal 88.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ nội vụ có trải nghiệm thú vị với máy Royal 88.