PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin quý khách cung cấp để:

  • Gửi thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới và những chương trình khuyến mãi của Chúng tôi.
  • Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
  • Liên lạc với quý khách trong một số trường hợp đặc biệt.
  • Nhận diện khách hàng đến thăm website.