G - Gaphaco  SỨ MỆNH:

Sứ mệnh Gaphaco

  • Tìm kiếm, nghiên cứu phát triển các sản phẩm giá trị cao từ thuốc nam quý và y học cổ truyền Việt Nam.
  • Chăm sóc, nâng cao sức khỏe và làm đẹp cho cộng đồng.
  • Tạo công ăn việc làm cho người dân, khai thác quỹ đất trống, phát triển bền vững ngành nông dược, bảo vệ môi trường, thu hút nguồn ngoại tệ phát triển đất nước.
  • Xây dựng môi trường hợp tác minh bạch, công bằng, cùng phát triển.
  • Xây dựng thương hiệu Việt uy tín và quảng bá nét đẹp văn hóa Việt ra thế giới.
  • Xây dựng thương hiệu Việt uy tín và quảng bá nét đẹp văn hóa Việt ra toàn cầu.

G - Gaphaco  TẦM NHÌN: 

  • Trở thành doanh nghiệp danh tiếng, chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Nam dược, hiện đại hóa Y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe chủ động.
  • Thương hiệu, sản phẩm có mặt rộng khắp và được yêu thích, khẳng định vị thế trong nước và quốc tế
  • Đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp dược Top đầu Việt Nam về tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, vốn hóa thị trường.

Tầm nhìn Gaphaco