G - Gaphaco  TRIẾT LÝ KINH DOANH

  • Cho trước nhận sau – cho đi là còn mãi.
  • Kinh doanh là đem lại giá trị thực, lợi ích thực cho xã hội
  • Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của doanh nghiệp: Lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm thuyết phục, giữ và phát triển khách hàng.
  • Lời khen & sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công của doanh nghiệp.
  • Win – Win – Win.

G - Gaphaco  TRIẾT LÝ SẢN PHẨM 

sự phối hợp hoàn hảo, tinh sảo, tôn trọng sự cân bằng từ 3 nền tảng khoa học:

Triết lý sản phẩm Gaphaco